NEUBAU EFH MUOTATHAL

Ort:                              6436 Muotathal

Bauart:                         Neubau

Nutzung:                      Wohnhaus

Baujahr:                       2020

1144_VP_EFH_Topfel-Bild1